Tidsbestilling via hjemmesiden tast her eller 3074-4119
Tidsbestilling via hjemmesiden tast her eller 3074-4119

Personale

Gregers G Hermann

Speciallæge i urologi og kirurgi

Gregers er dr. med. og klinisk overlæge på afdelingen for urinvejssygdomme, Herlev-Gentofte Hospital.

Gregers blev speciallæge i kirurgi 1997, speciallæge i urologi 1999 og europæisk urologisk speciallæge FEBU (Fellow of the European Board og Urology) 1999.

Gregers var i ledelsen af opbygningen af Dansk Urologisk Cancer Gruppe(r) og kræftpakkeforløb 1997-2011. Har haft talrige undervisnings- og tillidserhverv vedr. kræftsygdomme for læger. Derudover har Gregers været skribent om urologiske sygdomme til Lægehåndbogen.

Gregers etablerede i 2003 og siden ledet klinisk forskningsafdeling, MOC urinvejskirurgisk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital samtidigt med sin overlægestilling.

Har publiceret over 70 artikler i lægevidenskabelige tidsskrifter.

Jan V Jepsen

Speciallæge i urologi

Jan er klinisk overlæge på afdeling for urinvejssygdomme, Herlev-Gentofte Hospital.

Jan blev speciallæge i urologi 2008 og europæisk urologisk speciallæge FEBU (Fellow of the European Board og Urology; 2009).

Siden 2014 har Jan undervist som klinisk lektor ved Københavns Universitet og haft talrige undervisnings- og tillidserhverv for læger under uddannelse til speciallæge.

Derudover har Jan været skribent om urologiske sygdomme til Lægehåndbogen.

Jan er projektleder ved Cames (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) for uddannelse i robotassisteret kirurgi.

Iben

Sygeplejeassistent

Mette

Sygeplejerske