Tidsbestilling via hjemmesiden tast her eller 3074-4119
Tidsbestilling via hjemmesiden tast her eller 3074-4119

Patientsikkerhed

Patienter, der bliver behandlet i klinikken, er dækket af den offentlige patientforsikring, medmindre andet er aftalt.

For at sikre bedst mulig patientsikkerhed har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række retningslinjer, som skal følges af private klinikker og behandlingssteder. Uroklinikken overholder disse retningslinjer.

Uroklinikken overholder gængse retningslinjer for behandling indenfor urologi. Gennem Dansk Urologisk Selskab, – samarbejdet med urologisk afdeling Herlev-Gentofte hospital og via European Association of Urology holder klinikkens læger sig opdateret om nyeste urologisk praksis.

Klinikken opfylder alle de generelle og specialespecifikke målepunkter vedr. behandling og patientsikkerhed. 

I august 2020 blev klinikken igen akkrediteret i henhold til ”Den Danske Kvalitetsmodel” uden anmærkninger.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i det danske sundhedsvæsen.

Klinikken har pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, men patienter har også mulighed for at indberette en utilsigtet hændelse her: http://www.dpsd.dk

Patienter har mulighed for klage over en behandling her: http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

Her kan du læse Privatlivspolitik for patienter